Centrum Edukacji Zawodowej

Centrum Edukacji Zawodowej to placówka kształcenia zawodowego, w skład której wchodzi:

  • Centrum Kształcenia Praktycznego
  • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji Zawodowej jest placówką oświatową zajmującą się:

  • prowadzeniem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla młodzieży szkół zawodowych, średnich i policealnych,
  • dokształcaniem młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
  • prowadzeniem kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Współpracujemy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  -    spotkanie organizacyjne

        W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz.16.00  odbędzie się spotkanie organizacyjne osób  zainteresowanych uczestnictwem w bezpłatnym Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.  

KURSY-Badania lekarskie

Uwaga !

OSOBY UCZESTNICZĄCE NA KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM - I SEMESTR

mają obowiązek  dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

UWAGA !

Zapraszamy do udziału w kursie pedagogicznym dla instruktorów  praktycznej nauki zawodu w wymiarze 80 godz.. Kurs kierowany jest dla osób ,które chcą kształcić młodzież w zawodzie w  swoich zakładach pracy.

Nabór trwa do dnia  06.10 .2014 r. Kierownik kursu Agnieszka Rettig tel. 508 170 984

Konkurs fryzjerski pod hasłem "PANNA MŁODA"

166_2.JPG

W dniu 23.05.2014 r. w Centrum Edukacji Zawodowej odbył się wewnętrzny- miedzyklasowy konkurs fryzjerski pod hasłem: " PANNA MŁODA"

Rywalizacja obejmowała następujace zadania:

Subskrybuje zawartość