NOWOŚĆ

in

Uwaga od roku szkolnego 2013/2014 roku

w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

zostaje wprowadzona nowa forma zdobywania kwalifikacji

                                                                BEZPŁATNE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły 18 rok życia bez względu na wykształcenie. Dla osób, które pragną zdobyć nowy zawód lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na  kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

W CENTRUM  EDUKACJI ZAWODOWEJ w Chodzieży proponujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

1.      krawiec

2.      fryzjer

3.      kucharz

4.      mechanik pojazdów samochodowych

5.      elektromechanik

6.      elektryk

7.      elektromechanik  pojazdów samochodowych

8.      operator obrabiarek skrawających

9.      ślusarz

na poziomie technikum

  1. technik elektryk,
  2. technik pojazdów samochodowych,
  3. technik mechanik,
  4. technik żywienia i usług gastronomicznych
  5. technik usług fryzjerskich

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Centrum Edukacji Zawodowej

w Chodzieży ul. Pr. St. Wyszyńskiego 2,     64-800 Chodzież,       nr tel. 067 2820-045